0850 644 04 55 7 / 24 Canlı Destek Pazartesi - Cumartesi 09:00 - 18:00

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 2 - SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
2.1 Alıcı sözleşmeyi okuduğunu, anladığını haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

2.2 Satıcı ve Alıcı, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme kapsamına giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul eder.

2.3 Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

2.4 Satıcı ve alıcı, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.5 İş bu sözleşme, ekleri ve cicekserasindan.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.

2.6 İş bu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

2.7 İş bu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yeni borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İş bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri iş bu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı ( Şaşırtıcı şartlar ) nitelik taşımaz. İş bu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

  MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: ÇİÇEK SERASINDAN ÇİÇEKÇİLİK HEDİYELİK EŞYA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – www.cicekserasindan.com
Adresi: 1565 sokak No:18  Çınarlı /İZMİR
Telefon: 0850 6640455 Fax: (232) 5203455 E-posta: info@cicekserasindan.com

 MADDE 4 - ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir: Sözleşme Tarihi: Teslim masraflarının tutarı: TL Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek  Gönderimi miktarı: 1 Demet/Tane  Marka/Model: Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil ): TL

 MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER
6.1 ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 5 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

6.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcı 'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Satıcı ’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

6.7 Alıcı’nın is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde Satıcı, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

 MADDE 7 - CAYMA HAKKI
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

 MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME
      İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI (Çiçek Serasından çiçekçilik )'in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 

      Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

ÇİÇEK SERASINDAN ÇİÇEKÇİLİK HEDİYELİK EŞYA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.cicekserasindan.com
Adresi: 1565 sokak No:18  Çınarlı /İZMİR
Telefon: 0850 6640455 Fax: (232) 5203455 E-posta: info@cicekserasindan.com